ថ្ងៃទី១៣ សីហា ២០២២ មកចូលរួមសិក្ខាសាលា Movers ជាមួយអេកូយុវទូត

YOUNG ECO AMBASSADOR 2022-08-12 09:48:00
ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

*English Below*

តើអ្នកចង់ចូលរួមសកម្មភាពអាកាសធាតុទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់ពីធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដែរឬទេ?

តោះៗ មកចូលរួមសិក្ខាសាលា Movers ដោយស្ដាប់ការចែករំលែកពីក្រុមការងារអេកូយុវទូត និងជួបជាមួយយុវជនដទៃទៀត ដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហា និងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា✨

🚀 នៅថ្ងៃទី១៣ សីហា ២០២២នេះ អេកូយុវទូតនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលា Movers ដោយផ្ទាល់ ក្រោមប្រធានបទចំនួន២គឺ៖ 

១) សកម្មភាពអាកាសធាតុកម្រិត ១ (វេនព្រឹក ម៉ោង៨ដល់១០:៣០នាទីព្រឹក) 

២) ធម្មជាតិ និងជីវចម្រុះ (វេនរសៀល​ ម៉ោង២ដល់៤:៣០នាទីល្ងាច)

ទីតាំង៖​ House Boutique BKK, https://goo.gl/maps/CESEqY6WcvtBW8Ru6

📌ចុះឈ្មោះតាមតំណខាងក្រោមនេះ ឬស្កេនQr Code ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ 

https://bit.ly/3dezMsM

👉បន្ទាប់ពីចូលរួមសិក្ខាសាលា អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចូលរួម និងឳកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលា Moversនេះ បានដោយខ្លួនឯងផងដែរ។ 

🌱🌱🌱យើងសង្ឈឹមថាយុវជននឹងចាប់ផ្តើមសកម្មភាពជាមួយ Movers ក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់យុវជនកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗក្នុងបរិស្ថាន។

---------------------------------------------

Do you want to take part in Climate Actions? Do you want to learn more about nature and biodiversity?

Come and join the Movers workshop by listening to the sharing from the Young Eco Ambassador team and meet with other young people to find out about problems and find solutions together ✨

🚀 On 13th August 2022, Young Eco Ambassador will host a 2 in-person Movers workshop on topics: 

1) Climate Action levels 1 (Morning 8am-10:30am)

2) Introduction to Nature and Biodiversity (Afternoon 2-4:30pm)

Location: House Boutique BKK, https://goo.gl/maps/CESEqY6WcvtBW8Ru6

📌 Register by following the link below or scan the Qr Code to register free of charge: https://bit.ly/3dezMsM 

👉 After attending Movers Workshop, Participants will receive a certificate of participation and have the opportunity to get training of trainers ( ToTs ) to organize this Movers workshop on their own. 

🌱🌱🌱 We hope that young people will join the movement to share with other young Cambodians to reduce the impact on the environment.

=========

🌏Want to join the Mother Earth Lovers Community? make it right here: https://t.me/youngecoambassadorcommunitygroup

#SDG13 #ClimateActions #Movers #JointTheMovement #YEA_Cambodia

សេចក្តីថ្លែងការណន៍ដើម:

ស្នាដៃដើមរបស់wemedia TNAOT,ការចម្លងឡើងវីញសូមទំនាក់ទំនងទៅអ្នកនិពន្ធដើម្បីសុំការអនុញ្ញាត​ បើមិនទាន់អនុញ្ញាតក្នុងការចម្លងនោះទេ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានក្នុងការលួចចម្លង។

ការណែនាំពិសេស

មិនមានផ្សេងទៀតទេ

ស្កេនQRកូដទាញយក រីករាយនឹងព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែប