អត្ថបទជីវិត

· 2022-10-19

ងាយៗ | របៀបដោនឡូតរឿងភាគថៃម្តងទាំងអស់ ឬមួយចប់

#App# #បច្ចេកវិទ្យា# #រឿងភាគថៃ# #របៀបដោនឡូត#

5845

មានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តមើលរឿងភាគថៃ ប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកដឹងពីរបៀបនៃការដោនឡូតរឿងភាគទាំងនោះឱ្យបានមួយចប់ ឬដោនឡូតពីភាគ 1 ដល់ភាគបញ្ចប់នោះទេ។ តោះបើចង់ដឹងទៅអនុវត្តជាមួយខ្ញុំ÷

រូបតំណាង

1.ជាដំបូង អ្នកត្រូវដោនឡូតកម្មវិធី Snaptube ជាមុនសិនដោយចូលទៅតាម Link មួយនេះ ÷ Link

2.បន្ទាប់ពីដោនឡូតអ្នកត្រូវ install វាម្ដងទៀតទើបអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបាន។

3.បន្ទាប់ពី install រួចអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធីនោះ ហើយចុចស្វែងរកនូវរឿងណាមួយដែលអ្នកចង់ដោនឡូត។

4.បន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវចុចកន្លែង Playlist ហើយចុចលើរឿងនោះ។

រូបតំណាង

5.បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញសញ្ញាដោនឡូតដែលនៅផ្នែកខាងលើ អ្នកត្រូវចុចលើពាក្យ Start Download ហើយធ្វើការជ្រើសរើសទំហំនៃវីដេអូជាការស្រេច។

រូបតំណាង

អរគុណសម្រាប់ការអាននូវអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ ប្រសិនបើមានបញ្ហារឿងចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម៕

អត្ថបទដើមដោយ ៖ ឈុនឡេង

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)