ប្រជុំអត្ថបទកម្សាន្ដ

· 2022-11-01

រុក្ខជាតិដាក់លម្អផ្ទះដែលល្អសម្រាប់សុខភាព: រ៉ូសម៉ារី(Rosemary)

#គន្លឹះថែទាំសុខភាព# #យល់ដឹងពីសុខភាព# #សុខភាព# #រ៉ូសម៉ារី#

3009

ការដាក់រុក្ខជាតិក្នុងផ្ទះដ៏វិធីល្អបំផុតសម្រាប់លម្អក្នុងផ្ទះ ដែលនឹងធ្វើឱ្យសុខភាពរបស់អ្នកប្រសើរឡើង ក៏ដូចជាធ្វើឱ្យផ្ទៃខាងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានភាពរស់រវើក និងធ្វើការបន្សុទ្ធខ្យល់នៅជុំវិញយើង។

ជាក់ស្តែង រ៉ូសម៉ារី (Rosemary)។

រ៉ូសម៉ារីឬ Rosemary ត្រូវបាន ​គេ​ស្គាល់​ចាត់ទុកវាជា​ច្រើន​ថា​ជា​ឱសថរុក្ខជាតិ ​ដែល​បង្កើន​ក្នុងការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍ និង​ការ​ចងចាំ។ វាត្រូវបានគេប្រើផងដែរ ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់សាច់ដុំ និងបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងប្រព័ន្ធឈាមរត់។ អ្វីកាន់តែពិសេស វាក៏ជាគ្រឿងទេសមួយសម្រាប់បន្ថែមក្លិនម្ហូប អ្នកអាចប្រើស្លឹកស្រស់របស់វានៅពេលចម្អិនអាហារបាន។

កែសម្រួល : រ៉ាហ្ស៊ី

ប្រភព : https://brightside.me/creativity-home/15-houseplants-that-are-good-for-your-health-795541/

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)