ប្រជុំអត្ថបទកម្សាន្ដ

· 2022-11-05

រុក្ខជាតិដាក់លម្អផ្ទះដែលល្អសម្រាប់សុខភាព: ផ្កាឡាវេនឌ័រ

#គន្លឹះថែទាំសុខភាព# #យល់ដឹងពីសុខភាព# #សុខភាព# #ផ្កាឡាវេនឌ័រ#

3222

ការដាក់រុក្ខជាតិក្នុងផ្ទះដ៏វិធីល្អបំផុតសម្រាប់លម្អក្នុងផ្ទះ ដែលនឹងធ្វើឱ្យសុខភាពរបស់អ្នកប្រសើរឡើង ក៏ដូចជាធ្វើឱ្យផ្ទៃខាងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានភាពរស់រវើក និងធ្វើការបន្សុទ្ធខ្យល់នៅជុំវិញយើង។

ជាក់ស្តែង ផ្កាឡាវេនឌ័រ។

ផ្កាឡាវេនឌ័រ មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើង ដោយសារតែក្លិនរបស់វា។ ផ្កាមួយប្រភេទនេះ គឺវាជំនួយដ៏ល្អក្នុងការ បំបាត់ភាពតានតឹង ការគេងមិនលក់ និងបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹង ភ័យថប់បារម្ភ និងធ្លាក់ទឹកចិត្តផងដែរ។

កែសម្រួល : រ៉ាហ្ស៊ី

ប្រភព : https://brightside.me/creativity-home/15-houseplants-that-are-good-for-your-health-795541/

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)