ស៊ន​ សារ៉ុង

· 2023-05-02

មនុស្សជាសត្វដែលបង្កបញ្ហាច្រើនបំផុត

#ចំណេះដឹង# #ចំណេះដឹងទូទៅ# #ស៊ន សារ៉ុង# #ព្រះធម៌អប់រំ#

4814

តាមការមើលឃើញ ភាពទាស់ទែងគ្នា និងភាពខុសគ្នារវាងសត្វមាន ជីវិតទាំងឡាយនៅលើលោកនេះ មនុស្សជាសត្វដែលបង្កបញ្ហាច្រើនបំផុតដល់ សត្វដទៃ នេះជារឿងដែលយើងអាចមើលឃើញជាក់ច្បាស់បំផុត

ខ្ញុំគិតថា បើពិភពលោកនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេនោះ ពិភពលោកនឹងមានសន្តិភាព សុវត្ថិភាព និងសេចក្តីសុខលើសដើម។ ត្រី មាន់ ទា ឆ្កែ ជ្រូក ឆ្មា និងសត្វ តូចៗដទៃទៀតនឹងមានសេចក្ដីសប្បាយរីករាយ ដេកស្រួល និងមានសេរីភាព យ៉ាងពិតប្រាកដមិនខានឡើយ។ ដាឡៃ ឡាម៉ា


សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)