ស៊ន​ សារ៉ុង

· 2023-05-11

សូម្បីតែសត្វក៏មានមិត្តភាព

#ចំណេះដឹង# #ចំណេះដឹងទូទៅ# #ចំណងមិត្តភាព#

4236

សូម្បីតែសត្វក៏មានមិត្តភាព មានការទាក់ទាញចិត្តពីសត្វដែលនៅជុំ វិញខ្លួនវាដែរ។ ទោះបីជាសត្វចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សា ដែលធ្វើឲ្យសត្វដទៃ រត់គេចមិនចង់នៅក្បែរក៏ដោយ យើងក៏ធ្លាប់ឃើញហើយថា ឆ្កែដែលកាច ត្រូវនៅតែម្នាក់ឯងនិងគ្មានឆ្កែផ្សេងចូលមកជិតឡើយ ទោះបីជាវាមានមាឌ ធំជាងក៏ដោយ។

មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរ មនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួន ឯងបាន មនុស្សដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់សុភាពរាបសា សម្តីពីរោះ តែងមាន មិត្តភក្តិច្រើន អ្នកដទៃនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយពេលបាននៅក្បែរ ហើយ សូម្បីតែសត្វក៏ចូលចិត្តពួកគេដែរ មិនថាពួកគេទៅទីណាទេ ទីនោះមាន បរិយាកាសគួរជាទីរីករាយសប្បាយចិត្ត រហូតដល់ពុំមាននរណាចង់ទៅណា ឆ្ងាយពីយើងឡើយ។


សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)