ស៊ន​ សារ៉ុង

· 2023-05-20

មានដំបៅចិត្តត្រូវបិទថ្នាំ

#ចំណេះដឹង# #ពាក្យសម្តី# #សេចក្ដីអាក្រក់# #Inspiration Stories#

4038

មនុស្សដែលច្រើនដោយសេចក្តីក្រោធ ព្រោះចិត្តមាន ដំបៅទោសៈ ពាក្យសម្តីអ្នកដទៃមកប៉ះខ្ទប់តែបន្តិចបន្តូចជា ដើមប៉ុណ្នោះ ក៏ហូរទឹករងៃចេញតាមដៃជើង អាកប្បកិរិយា ទឹកមុខ ពាក្យសម្តី រួចហើយក៏ជះក្លិនស្អុយទៅទាំងបណ្តោយ ខ្យល់ ទាំងបញ្ច្រាសខ្យល់ ជាការប្រកាសសេចក្ដីអាក្រក់របស់ ខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដទៃ ។

ចំណែកមនុស្សដែលមានចិត្ដមាំទាំល្អ បរិសុទ្ធមិនមាន ដំបៅ ទោះជាអារម្មណ៍មិនល្អយ៉ាងណា មកប៉ះខ្ទប់ក៏ដោយ ក៏មិនអាចជ្រួតជ្រាបទេ ធ្វើឱ្យចិត្តមានការថ្នាំងថ្នាក់បានដែរ ដូចទឹកមិនជ្រាបទៅក្នុងស្លឹកឈូក ឬគ្រាប់ពេជ្រដែលមិនមាន ស្នាមប្រេះដូច្នោះឯង ។


សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)