ស៊ន​ សារ៉ុង

· 2023-05-20

ហ្វឹកហាត់កាយវាចារក្សាចិត្តជីវិតឧត្តម

#វាចារក្សាចិត្ត# #ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត# #ចំណេះដឹង# #អប់រំ និងការងារ#

4105

កាយវាចានៃបុគ្គលណា ដែលហ្វឹកហាត់បានល្អហើយ គឺជាគ្រឿងប្រដាប់ សម្រាប់លើកស្ទួយនូវបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃបុគ្គលនោះ ឱ្យប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ គួរគោរពរាប់អាន គួរក្រាប សំពះ... ។ មនុស្សយើងមិនអាចលឺបានដោយឯងៗទេ គឺត្រូវ តែហ្វឹកហាត់អប់រំ កាលបានបែបបទល្អហើយ រមែងមានផល ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន និងជាប់ជាឧបនិស្ស័យលួតទៅជាតិមុខទៀត ផង ។

សូមកុំភ្លេចថា អ្នកដទៃគ្រាន់តែជាអ្នកជួយប៉ុណ្ណោះ មនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការហ្វឹកហាត់នេះ គឺជាខ្លួនយើង បើយើង ប្រមាទហើយ សូម្បីអ្នកបង្វឹកនោះថ្នាក់បរមគ្រូ ក៏មិនអាច បង្វឹកយើងបានដែរ ។កាលដែលហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបានហើយ នាទីដ៏សំខាន់ ម្យ៉ាងរបស់យើងនោះគឺ ជួយបង្វឹកជួយទូន្មានអ្នកដទៃផង ។


សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)