ស៊ន​ សារ៉ុង

· 2023-08-09

ជីវិតមានតិចកុំធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍

#ពេលវេលា# #ចំណេះដឹង# #Inspiration Stories# #ជីវិត#

8566

ជីវិតរបស់យើងមិនមានពេលវេលាច្រើនទេទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងដែលឥតប្រយោជន៍។រឿងតិចតួចដែលមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់សេចក្ដីសុខផ្លូវចិត្តនិងជីវិតរបស់យើង។ដូច្នេះហើយកុំអនុញ្ញាតឲ្យរឿងខាងក្រៅជុំវិញខ្លួនមានឥទ្ធិពលមកលើរូបយើងមានមនុស្សច្រើនណាស់យកចិត្តគំនិតទៅគិតខ្វល់ខ្វាយពីរឿងគេតាមដានរឿងគេពិចារណាវែកញែករឿងគេ។

ហើយក៏មានការក្ដៅក្រហាយចិត្ត ចង្អៀតចង្អល់ ច្រណែនខឹងស្អប់ជាដើម។វាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដើម្បីឲ្យយើងគិតទៅលើរឿងនោះទេយកពេលវេលាផ្ដល់ក្ដីសុខឲ្យខ្លួនឯង ឱ្យមនុស្សជុំវិញជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់ក្ដីល្អឲ្យគ្នា។ទាន់នៅមានពេលវេលានិងកម្លាំងក្នុងការផ្ដល់ឲ្យ។


សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)