កម្មកររោងចក្រ

· 2020-05-13

ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដយ៉ាងណាខ្លះសូមទស្សនាវីដេអូនេះ

#គន្លឹះថែទាំសុខភាព# #កូវីដ ១៩# #សុខភាព#

5153

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)