កម្មវិធី "ល្បិចល្បោយ"_អ្វីទៅជា White Balance នៅក្នុង Photoshop?

asda Popup 2020-06-25 09:22:59
ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

ការណែនាំពិសេស

 • ប្លែកទៀតហើយជាមួយម្ហូបកូរ៉េ | Rice Paper Potato Bread🥔😋

  Food Film 260 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  ប្លែកទៀតហើយជាមួយម្ហូបកូរ៉េ | Rice Paper Potato Bread🥔😋

  Food Film 260 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  ប្លែកទៀតហើយជាមួយម្ហូបកូរ៉េ | Rice Paper Potato Bread🥔😋

  Food Film 260 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • ឪពុកម្តាយធ្វេសប្រហែសមួយប៉ប្រិចភ្នែកបណ្តាលឱ្យកូន០២នាក់លង់ទឹកស្រះស្លាប់

  Town News 4152 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  ឪពុកម្តាយធ្វេសប្រហែសមួយប៉ប្រិចភ្នែកបណ្តាលឱ្យកូន០២នាក់លង់ទឹកស្រះស្លាប់

  Town News 4152 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  ឪពុកម្តាយធ្វេសប្រហែសមួយប៉ប្រិចភ្នែកបណ្តាលឱ្យកូន០២នាក់លង់ទឹកស្រះស្លាប់

  Town News 4152 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • គន្លឹះបង្កើនភាពឆ្លាតវៃ នឹងជួយឲ្យកូនមានការចង់ចាំបានល្អ!BabyAndMom

  អ្វីដែលត្រូវដឹង 8 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  គន្លឹះបង្កើនភាពឆ្លាតវៃ នឹងជួយឲ្យកូនមានការចង់ចាំបានល្អ!BabyAndMom

  អ្វីដែលត្រូវដឹង 8 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  គន្លឹះបង្កើនភាពឆ្លាតវៃ នឹងជួយឲ្យកូនមានការចង់ចាំបានល្អ!BabyAndMom

  អ្វីដែលត្រូវដឹង 8 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • រឿងថៃ-វាសនាឃុនផែន-KhunPhaenBegins

  Dominick 2148 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  រឿងថៃ-វាសនាឃុនផែន-KhunPhaenBegins

  Dominick 2148 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  រឿងថៃ-វាសនាឃុនផែន-KhunPhaenBegins

  Dominick 2148 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

មិនមានផ្សេងទៀតទេ

ស្កេនQRកូដទាញយក រីករាយនឹងព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែប